image 1 image 1 image 1 image 1
کروماتوگرافی گازی
کروماتوگرافی گازی

برای بزرگنمایی کلیک کنید

انتخاب برای مقایسه:

قیمت : 400,000ریال

دسترسی : موجود

نویسنده : محمد حیدری- یوسف ناصرزاده

تعداد : اضافه به سبد

* شیمی تجزیه، داروسازی، علوم زیستی، کشاورزی، صنایع غذایی، علوم آزمایشگاهی، صنعت نفت

موارد مورد بحث :

تاریخچه کروماتوگرافی

اصول و مبانی کروماتوگرافی

اهمیت روش های کروماتوگرافی

کروماتوگرام

کروماتوگرافی گازی

دستگاهوری کروماتوگرافی گازی

گاز حامل

انژکتور

ستون

فاز ساکن

آشکارساز

کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی

کروماتوگرافی گازی- طیف بینی زیر قرمز

هیچ تصویر اضافه ای برای این محصول وجود دارد.

جستجوامروز

1398/3/5محصولی در سبد خرید شما نیست
آدرس ایمیل:

رمز عبور: