image 1 image 1 image 1 image 1
مشاوره تحصیلی و ضربه تراپی به شیوه بناساز
مشاوره تحصیلی و ضربه تراپی به شیوه بناساز

برای بزرگنمایی کلیک کنید

انتخاب برای مقایسه:

قیمت : 90,000ریال

دسترسی : موجود

نویسنده : کتایون بناساز

تعداد : اضافه به سبد

* برنامه ریزی و شناسایی عوامل پیشرفت تحصیلی

موارد مورد بحث :

درس خواندن با ضربه تراپی

غلبه بر اضطراب

غلبه بر احساس خجالت

غلبه بر احساس اندوه

برنامه ریزی روزانه

نقش باورها در افزایش نمرات درسی

هیچ تصویر اضافه ای برای این محصول وجود دارد.

جستجوامروز

1398/3/28محصولی در سبد خرید شما نیست
آدرس ایمیل:

رمز عبور: