image 1 image 1 image 1 image 1
برنامه جامع تحول در اقتصاد دستگاهی
برنامه جامع تحول در اقتصاد دستگاهی

برای بزرگنمایی کلیک کنید

انتخاب برای مقایسه:

قیمت : 450,000ریال

دسترسی : موجود

نویسنده : محسن لاسمی

تعداد : اضافه به سبد

* الگوهای کاربردی توسعه بهروری سازمان سرمایه انسانی

* پژوهش های میدانی بر عملکرد سازمان های موفق

تعداد صفحات : 544

موارد مورد بحث : سند راهبردی تحول، برنامه توسعه بهروری، نقش نظام آموزشی، نقش فرهنگ در اقتصاد، خودباوری سرمایه انسانی، مدیریت عملکرد orise، پرورش استعدادها، انگیزش در سازمان ها، برنامه ریزی جانشینی، طراحی سیر رشد شغلی کارکنان، مهندسی ابداعات، کلینیک حل مسائل، مدیریت دانش و اطلاعات، نقش ابزارهای توسعه، پژوهش های میدانی و ...

هیچ تصویر اضافه ای برای این محصول وجود دارد.

جستجوامروز

1398/3/5محصولی در سبد خرید شما نیست
آدرس ایمیل:

رمز عبور: