image 1 image 1 image 1 image 1
قضاوت زن در مذاهب خمسه (چاپ دوم)
قضاوت زن در مذاهب خمسه (چاپ دوم)

برای بزرگنمایی کلیک کنید

انتخاب برای مقایسه:

قیمت : 90,000ریال

دسترسی : موجود

نویسنده : فرشته خالصه رنجبر

تعداد : اضافه به سبد

تعداد صفحات : 208

موارد مورد بحث : قضا در قرآن، ادله تشریع قضا، اقسام قاضی در فقه و حقوق، تاریخچه قضاوت بانوان در ایران،آرای اهل سنت و امامیه در قضاوت بانوان، بررسی ادله های نقلی مخالفان و موافقان قضاوت زن، موارد جواز عدول از شرط مرد بودن قاضی، انواع نظام قضایی در جمهوری اسلامی ایران و ...

هیچ تصویر اضافه ای برای این محصول وجود دارد.

جستجوامروز

1397/12/3محصولی در سبد خرید شما نیست
آدرس ایمیل:

رمز عبور: