image 1 image 1 image 1 image 1 image 1
فارماکوکنیتیک
فارماکوکنیتیک

برای بزرگنمایی کلیک کنید

انتخاب برای مقایسه:

قیمت : 180,000ریال

دسترسی : موجود

نویسنده : دکتر نبی الله حیدری

تعداد : اضافه به سبد

* توصیف عبور دارو ها به شیوه کلی در سراسر بدن

موارد مورد بحث :

ثابت سرعت جذب ،فراهمی دیستی و فاکتور نمک ، بخش ها و حجم های توزیع،ثابت سرعت حدف،

نیمه عمر و کلیرانس،تزریق درون وریدی،آنالیز داده ها،اینفیوژندرون وریدی،تزریق ها،دوزدهی ها 

آنالیزهای کامپیوتری داده ،پاسخ به پرسش های عملی و ....

هیچ تصویر اضافه ای برای این محصول وجود دارد.

جستجوامروز

1398/8/23محصولی در سبد خرید شما نیست
آدرس ایمیل:

رمز عبور: