image 1 image 1 image 1 image 1 image 1

خبر و مصاحبه

"کاغذ رنگی" رونمایی شد
آخرین تغییرات 1394/10/30 10:32:04 | تاریخ ارسال 1394/10/30 09:52:57
کاغذ رنگی مریم اسدی کتاب رونمایی انتشارات نظری سیروس اسعدی جعفر حاجی کریم نظری نظری جمشاد خاکپور نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 624 بار | 0 نظرات

زیبای وحشی در مرکز اسناد و مفاخر بروجرد
تاریخ ارسال 1394/10/30 09:46:34
زیبای وحشی جلد اول و دوم ارشاد بروجرد افسانه رازانی انتشارات نظری کتاب[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 524 بار | 0 نظرات

مصاحبه با خالق آثار نوین مدیریتی
تاریخ ارسال 1394/10/30 09:30:56
محسن لاسمی برنامه ریزی مدیریت عملکرد اورایس orise انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 793 بار | 0 نظرات

زیارت سعید وزیری نقد شد
تاریخ ارسال 1394/10/29 17:36:07
انتشارات نظری سعید وزیری نقدکتاب امامزاده سفرنامه زیارتی احسان تاجیک ورامین[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 518 بار | 0 نظرات

شخصیت شناسی ( انیگرام )
آخرین تغییرات 1394/10/29 17:38:40 | تاریخ ارسال 1394/10/29 17:30:11
انتشارات نظری شخصیت شناسی انیگرام محمدرضا حق پرست کتاب فروش[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 533 بار | 0 نظرات

بهمنی با مقاومت شرهانی
تاریخ ارسال 1394/10/29 17:01:26
انتشارات نظری مقاومت شرهانی محمد مسعود بهمنی کتاب لرستان[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 801 بار | 0 نظرات

نقد کتاب «فرود، اسطوره کلوس دم برف»
آخرین تغییرات 1394/9/23 16:33:43 | تاریخ ارسال 1394/9/23 16:32:05
نقد و بررسی کتاب «فرود، اسطوره کلوس دم برف» سعید وزیری انتشارات نظری جعفر حاجی کریم نظری نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 830 بار | 0 نظرات

رونمایی پس از غروب
آخرین تغییرات 1394/9/23 16:14:07 | تاریخ ارسال 1394/9/23 15:09:03
پاک ابراهیم نوریان انتشارات نظری جعفر حاجی کریم نظری نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 653 بار | 0 نظرات

ORISE پیام آور تحول درصنعت بانکداری
تاریخ ارسال 1394/9/23 13:47:27
برنامه ریزی استراتژی و عملکرد مدیریت ORISE ORISE پیام آور تحول درصنعت بانکداری محسن لاسمی انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 952 بار | 0 نظرات

برترین کتاب جشنواره رشد
آخرین تغییرات 1394/9/23 14:01:37 | تاریخ ارسال 1394/9/23 13:41:02
مدیریت دانش در سازمان ها چاپ دوم محمد مسعود بهمنی بترین کتاب جشنواره رشد انتشارات نظری [ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 567 بار | 0 نظرات

جستجوامروز

1398/7/24محصولی در سبد خرید شما نیست
آدرس ایمیل:

رمز عبور: