image 1 image 1 image 1 image 1 image 1 image 1

خبر و مصاحبه

مصاحبه با خالق آثار نوین مدیریتی
تاریخ ارسال 1394/10/30 09:30:56
محسن لاسمی برنامه ریزی مدیریت عملکرد اورایس orise انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 726 بار | 0 نظرات

زیارت سعید وزیری نقد شد
تاریخ ارسال 1394/10/29 17:36:07
انتشارات نظری سعید وزیری نقدکتاب امامزاده سفرنامه زیارتی احسان تاجیک ورامین[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 458 بار | 0 نظرات

شخصیت شناسی ( انیگرام )
آخرین تغییرات 1394/10/29 17:38:40 | تاریخ ارسال 1394/10/29 17:30:11
انتشارات نظری شخصیت شناسی انیگرام محمدرضا حق پرست کتاب فروش[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 479 بار | 0 نظرات

بهمنی با مقاومت شرهانی
تاریخ ارسال 1394/10/29 17:01:26
انتشارات نظری مقاومت شرهانی محمد مسعود بهمنی کتاب لرستان[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 719 بار | 0 نظرات

نقد کتاب «فرود، اسطوره کلوس دم برف»
آخرین تغییرات 1394/9/23 16:33:43 | تاریخ ارسال 1394/9/23 16:32:05
نقد و بررسی کتاب «فرود، اسطوره کلوس دم برف» سعید وزیری انتشارات نظری جعفر حاجی کریم نظری نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 751 بار | 0 نظرات

رونمایی پس از غروب
آخرین تغییرات 1394/9/23 16:14:07 | تاریخ ارسال 1394/9/23 15:09:03
پاک ابراهیم نوریان انتشارات نظری جعفر حاجی کریم نظری نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 584 بار | 0 نظرات

ORISE پیام آور تحول درصنعت بانکداری
تاریخ ارسال 1394/9/23 13:47:27
برنامه ریزی استراتژی و عملکرد مدیریت ORISE ORISE پیام آور تحول درصنعت بانکداری محسن لاسمی انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 898 بار | 0 نظرات

برترین کتاب جشنواره رشد
آخرین تغییرات 1394/9/23 14:01:37 | تاریخ ارسال 1394/9/23 13:41:02
مدیریت دانش در سازمان ها چاپ دوم محمد مسعود بهمنی بترین کتاب جشنواره رشد انتشارات نظری [ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 513 بار | 0 نظرات

«زیارت» کتابی به قلم سعید وزیری
تاریخ ارسال 1394/9/23 13:23:13
زیارت سعید وزیری انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 533 بار | 0 نظرات

ORISE ایرانی درجمع بزرگان صنعت جهان
آخرین تغییرات 1394/9/23 13:27:12 | تاریخ ارسال 1394/9/23 13:12:40
ORISE ایرانی درجمع بزرگان پژوهش وصنعت جهان برنامه ریزی استراتژی و مدیریت عملکرد ORISE محسن لاسمی انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 827 بار | 0 نظرات

جستجوامروز

1397/9/19محصولی در سبد خرید شما نیست
آدرس ایمیل:

رمز عبور: