image 1 image 1 image 1 image 1 image 1 image 1

خبر و مصاحبه

نازنین درخانه فرهنگ امیر کبیر
آخرین تغییرات 1394/12/17 09:24:12 | تاریخ ارسال 1394/12/16 16:46:33
نازنین نصرت کارگر انتشارات نظری فرهنگسرای امیر کبیر جعفر حاجی کریم نظری نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 709 بار | 0 نظرات

کتاب «آوا و هیوا »رونمایی شد
آخرین تغییرات 1394/11/26 15:10:28 | تاریخ ارسال 1394/11/25 17:32:05
انتشارات نظری جعفر حاجی کریم نظری نظری آوا و هیوا آرزو نمدچی فرهنگسرای فردوس محمدرضا تقی پور دفاع مقدس دهه فجر محمد مسعود بهمنی [ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 691 بار | 0 نظرات

نسیم بیداری
آخرین تغییرات 1394/11/27 15:44:11 | تاریخ ارسال 1394/11/20 14:16:14
حزب جمهوری رضا تقی آبادی اسدالله بادامچیان سردار طلایی لطفعلی بختیاری جعفر حاجی کریم نظری انتشارات نظری نظری نسیم بیداری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 1502 بار | 0 نظرات

شاهنامه فردوسی در ورامین
آخرین تغییرات 1394/12/1 17:09:51 | تاریخ ارسال 1394/11/25 17:37:49
شاهنامه فردوسی ورامین جعفر حاجی کریم نظری نظری انتشارات نظری سعید وزیری دکتر حمید اردستانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 527 بار | 0 نظرات

تا اوج افتخار
آخرین تغییرات 1394/11/20 14:03:25 | تاریخ ارسال 1394/11/19 17:02:45
انتشارات نظری جعفر حاجی کریم نظری اسدالله بادامچیان مرتضی طلایی لطفعلی بختیاری رضا تقی آبادی نسیم بیداری نظری دانشگاه علوم انتظامی[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 699 بار | 0 نظرات

آوا و هیوا در فرهنگسرای فردوس
تاریخ ارسال 1394/11/19 16:26:28
آرزو نمدچی ( محلاتی ) آوا و هیوا فرهنگسرای فردوس انتشارات نظری جعفر حاجی کریم نظری نظری [ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 541 بار | 0 نظرات

اهدای فصلی کتاب به کتابخانه ها
آخرین تغییرات 1394/10/30 11:58:25 | تاریخ ارسال 1394/10/30 10:13:48
انتشارات نظری نظری جعفر حاجی کریم نظری اهدا کتاب کتابخانه منطقه 22 فرهنگسرا[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 638 بار | 0 نظرات

"معجزه بیان" در کافه کتاب رویا
آخرین تغییرات 1394/10/30 10:25:33 | تاریخ ارسال 1394/10/30 10:06:23
معجزه بیان کافه کتاب رویا انتشارات نظری کتاب رونمایی رضا رنجبر جعفر حاجی کریم نظری نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 981 بار | 0 نظرات

"کاغذ رنگی" رونمایی شد
آخرین تغییرات 1394/10/30 10:32:04 | تاریخ ارسال 1394/10/30 09:52:57
کاغذ رنگی مریم اسدی کتاب رونمایی انتشارات نظری سیروس اسعدی جعفر حاجی کریم نظری نظری جمشاد خاکپور نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 565 بار | 0 نظرات

زیبای وحشی در مرکز اسناد و مفاخر بروجرد
تاریخ ارسال 1394/10/30 09:46:34
زیبای وحشی جلد اول و دوم ارشاد بروجرد افسانه رازانی انتشارات نظری کتاب[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 467 بار | 0 نظرات

جستجوامروز

1397/9/19محصولی در سبد خرید شما نیست
آدرس ایمیل:

رمز عبور: