image 1 image 1 image 1 image 1 image 1 image 1

خبر و مصاحبه

گمشده ای در اربعین
آخرین تغییرات 1397/8/14 13:28:40 | تاریخ ارسال 1397/8/14 11:56:03
نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 12 بار | 0 نظرات

جنگ و لبخند
آخرین تغییرات 1397/8/14 13:27:51 | تاریخ ارسال 1397/8/14 11:50:31
انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 12 بار | 0 نظرات

شب شعر عاشورایی
آخرین تغییرات 1397/8/14 13:24:59 | تاریخ ارسال 1397/8/14 11:48:39
انتشارات [ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 25 بار | 0 نظرات

نقش تربیت در وجود فرهیختگان
آخرین تغییرات 1397/7/24 13:08:27 | تاریخ ارسال 1397/7/24 09:29:32
انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 29 بار | 0 نظرات

مراسم رونمایی ازکتاب دایره المعارف تربیت کودک
آخرین تغییرات 1397/4/23 10:44:49 | تاریخ ارسال 1397/4/21 10:05:35
انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 130 بار | 0 نظرات

مراسم اختتامیه مسابقه بزرگ و سراسری "کتاب و کتابخوانی"
آخرین تغییرات 1397/4/23 10:42:20 | تاریخ ارسال 1397/4/21 09:59:08
انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 231 بار | 0 نظرات

رونمایی از کتاب “نقش قدرت سیاسی در جهت دهی احادیث و روایات تاریخی
آخرین تغییرات 1397/4/11 09:21:07 | تاریخ ارسال 1397/4/4 10:26:09
انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 136 بار | 0 نظرات

انقلاب خاموش و کارشناسان جنگ نرم
آخرین تغییرات 1397/2/20 09:38:21 | تاریخ ارسال 1397/2/20 09:35:41
انتشارات نظری،رونمایی کتاب،انقلاب خاموش،جعفر حاجی کریم نظری،محمد حسین قربانی زواره،نظری،فرهنگسرای رسانه[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 171 بار | 0 نظرات

رونمایی کتاب "در خواب هایم"
آخرین تغییرات 1397/2/2 12:34:33 | تاریخ ارسال 1397/2/2 12:27:06
انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 201 بار | 0 نظرات

قبسات المیزان در خانه موزه شهید مطهری
آخرین تغییرات 1396/12/9 08:58:41 | تاریخ ارسال 1396/10/5 12:58:37
عمق اندیشه ، انتشارات نظری ، استاد جعفر حاجی کریم نظری ، قبسات المیزان ، دکتر مینا جیگاره ، دکتر وحیده مطهری ، کتاب ، رونمایی ، ارشاد شمیرانات ، [ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 363 بار | 0 نظرات

جستجوامروز

1397/8/27محصولی در سبد خرید شما نیست
آدرس ایمیل:

رمز عبور: