image 1 image 1 image 1 image 1 image 1 image 1

خبر و مصاحبه

اهدای فصلی کتاب به کتابخانه ها
آخرین تغییرات 1394/10/30 11:58:25 | تاریخ ارسال 1394/10/30 10:13:48
انتشارات نظری نظری جعفر حاجی کریم نظری اهدا کتاب کتابخانه منطقه 22 فرهنگسرا[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 106 بار | 0 نظرات

"معجزه بیان" در کافه کتاب رویا
آخرین تغییرات 1394/10/30 10:25:33 | تاریخ ارسال 1394/10/30 10:06:23
معجزه بیان کافه کتاب رویا انتشارات نظری کتاب رونمایی رضا رنجبر جعفر حاجی کریم نظری نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 70 بار | 0 نظرات

"کاغذ رنگی" رونمایی شد
آخرین تغییرات 1394/10/30 10:32:04 | تاریخ ارسال 1394/10/30 09:52:57
کاغذ رنگی مریم اسدی کتاب رونمایی انتشارات نظری سیروس اسعدی جعفر حاجی کریم نظری نظری جمشاد خاکپور نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 30 بار | 0 نظرات

زیبای وحشی در مرکز اسناد و مفاخر بروجرد
تاریخ ارسال 1394/10/30 09:46:34
زیبای وحشی جلد اول و دوم ارشاد بروجرد افسانه رازانی انتشارات نظری کتاب[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 16 بار | 0 نظرات

مصاحبه با خالق آثار نوین مدیریتی
تاریخ ارسال 1394/10/30 09:30:56
محسن لاسمی برنامه ریزی مدیریت عملکرد اورایس orise انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 156 بار | 0 نظرات

زیارت سعید وزیری نقد شد
تاریخ ارسال 1394/10/29 17:36:07
انتشارات نظری سعید وزیری نقدکتاب امامزاده سفرنامه زیارتی احسان تاجیک ورامین[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 26 بار | 0 نظرات

شخصیت شناسی ( انیگرام )
آخرین تغییرات 1394/10/29 17:38:40 | تاریخ ارسال 1394/10/29 17:30:11
انتشارات نظری شخصیت شناسی انیگرام محمدرضا حق پرست کتاب فروش[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 18 بار | 0 نظرات

بهمنی با مقاومت شرهانی
تاریخ ارسال 1394/10/29 17:01:26
انتشارات نظری مقاومت شرهانی محمد مسعود بهمنی کتاب لرستان[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 19 بار | 0 نظرات

نقد کتاب «فرود، اسطوره کلوس دم برف»
آخرین تغییرات 1394/9/23 16:33:43 | تاریخ ارسال 1394/9/23 16:32:05
نقد و بررسی کتاب «فرود، اسطوره کلوس دم برف» سعید وزیری انتشارات نظری جعفر حاجی کریم نظری نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 116 بار | 0 نظرات

رونمایی پس از غروب
آخرین تغییرات 1394/9/23 16:14:07 | تاریخ ارسال 1394/9/23 15:09:03
پاک ابراهیم نوریان انتشارات نظری جعفر حاجی کریم نظری نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 78 بار | 0 نظرات

جستجوامروز

1394/11/18محصولی در سبد خرید شما نیست
آدرس ایمیل:

رمز عبور: