image 1 image 1 image 1 image 1 image 1 image 1

خبر و مصاحبه

هدیه کتاب به روزه داران
آخرین تغییرات 1393/5/6 17:46:14 | تاریخ ارسال 1393/5/6 17:34:23
ورامین کتاب عید فطر انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 12 بار | 0 نظرات

سایبر تروریسم در ده گام به چاپ دوم رسید
تاریخ ارسال 1393/5/5 17:02:47
سایبرتروریسم علی رضا راهداری انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 7 بار | 0 نظرات

مصاحبه با نویسنده کتاب تحمیدیه
آخرین تغییرات 1393/5/5 16:58:41 | تاریخ ارسال 1393/5/5 16:52:51
تحمیدیه شیرین کام انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 10 بار | 0 نظرات

شادی رستمی دست به نقد شد
آخرین تغییرات 1393/5/5 17:19:45 | تاریخ ارسال 1393/5/5 16:36:41
شادی رستمی دست به نقد انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 13 بار | 0 نظرات

یوسف ناصرزاده با نانو تکنولوژی
تاریخ ارسال 1393/4/31 15:36:37
یوسف ناصرزاده نانو تکنولوژی کاربردی انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 19 بار | 0 نظرات

مصاحبه اختصاصی انتشارات نظری
آخرین تغییرات 1393/4/18 14:20:11 | تاریخ ارسال 1393/4/18 14:18:53
حمیدرضا اسفنجانی نکته به نکته انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 28 بار | 0 نظرات

گشایش درهای بهشت در بروجرد
آخرین تغییرات 1393/4/7 16:50:46 | تاریخ ارسال 1393/4/7 16:41:04
جعفر حاجی کریم نظری نادر ارجمندی انتشارات نظری جشنواره فرهنگی و هنری درهای بهشت[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 46 بار | 0 نظرات

مصاحبه با نویسنده کتاب " اتاق فکر در 10 گام "
تاریخ ارسال 1393/4/7 16:06:06
مهندس علی رضا راهداری اتاق فکر در 10 گام انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 28 بار | 0 نظرات

انتشارات نظری و کارگاه داستان نویسی بروجرد
آخرین تغییرات 1393/4/7 17:21:32 | تاریخ ارسال 1393/4/7 15:33:07
کارگاه داستان نویسی نادر ارجمندی فوزیه کریمی جعفر حاجی کریم نظری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد انتشارات نظری[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 37 بار | 0 نظرات

جشنواره درهای بهشت در بروجرد
تاریخ ارسال 1393/3/24 17:11:24
نادر ارجمندی سعید وزیری جعفر حاجی کریم نظری انتشارات نظری نویسندگان بروجرد[ ادامه ]
دفعات خوانده شدن 72 بار | 0 نظرات

جستجوامروز

1393/5/8محصولی در سبد خرید شما نیست
آدرس ایمیل:

رمز عبور: