image 1 image 1 image 1 image 1 image 1

مقاله و دیدگاه

استاد شهریار در 50 سالگی
تاریخ 1396/11/10 11:14:35
انتشارات نظری،انتشارات،نظری،کتاب،حیدربابا یه سلام، استاد شهریار در پنجاه سالگی،اسماعیل دادرس کنده،شهریار[ ادامه مطلب ]
دفعات خوانده شدن 627 | 0 نظرات

رضایت و وفاداری مشتری
تاریخ 1396/11/5 09:32:49
انتشارات نظری،انتشارات،نظری،کتاب،رضایت مشتری،احمد حافظی،وفاداری مشتری[ ادامه مطلب ]
دفعات خوانده شدن 491 | 0 نظرات

سند راهبردی تحول
تاریخ 1396/11/5 09:16:03
انتشارات نظری،انتشارات،نظری،کتاب،سند راهبردی تحول،اقتصاد دستگاهی،محسن لاسمی[ ادامه مطلب ]
دفعات خوانده شدن 539 | 0 نظرات

بررسی شعر فولکلور
تاریخ 1396/11/5 09:01:48
انتشارات نظری،انتشارات،نظری،کتاب،شعر،بررسی شعر فولکلور،محمدتقی قشقایی،شهره سادات حقدوست اسکویی[ ادامه مطلب ]
دفعات خوانده شدن 624 | 0 نظرات

فرشته شانس در آغوش کیست؟
آخرین تغییرات 1396/11/4 16:40:24 | تاریخ 1396/11/1 11:10:57
انتشارات نظری،انتشاراتريا،نظری،انسان برتر،رضا رنجبر،فرشته شانس[ ادامه مطلب ]
دفعات خوانده شدن 619 | 0 نظرات

استراتژی نفوذ
آخرین تغییرات 1396/11/4 16:42:34 | تاریخ 1396/11/1 11:06:59
انتشارات نظری،انتشارات،نظری،کتاب،استراتژی نفوذ،رضا تقی آبادی[ ادامه مطلب ]
دفعات خوانده شدن 562 | 0 نظرات

کتاب قرآن و عهدین
آخرین تغییرات 1396/11/4 16:50:38 | تاریخ 1396/11/1 11:00:41
انتشارات نظری،انتشارات،نظری،کتاب،کتاب مقدس،قرآن و عهدین،فردین احمدی[ ادامه مطلب ]
دفعات خوانده شدن 721 | 0 نظرات

عملیات روانی سازمان سیا
آخرین تغییرات 1396/11/4 16:52:17 | تاریخ 1396/10/30 16:44:53
انتشارات نظری،انتشارات،نظری،کتاب،عملیات روانی،سازمان سیا،مجتبی نیک رهی،ملک علی اسدی فر[ ادامه مطلب ]
دفعات خوانده شدن 558 | 0 نظرات

ویژگی ها و فنون جنگ رسانه ای
آخرین تغییرات 1396/10/19 15:44:01 | تاریخ 1396/10/19 15:42:47
انتشارات نظری،انتشارات،نظری،کتاب،ویژگی ها و فنون جنگ رسانه ای،مجتبی نیک رهی،منوچهر سرائی[ ادامه مطلب ]
دفعات خوانده شدن 540 | 0 نظرات

حیات فکری اندلس
آخرین تغییرات 1396/10/11 16:18:44 | تاریخ 1396/10/11 11:07:16
انتشارات نظری،انتشارات،نظری،کتاب،عقاب صقر قریش،دکتر احمد بدر،عبدالرحمن داخل،احمد صادقی[ ادامه مطلب ]
دفعات خوانده شدن 505 | 0 نظرات

جستجوامروز

1398/8/23محصولی در سبد خرید شما نیست
آدرس ایمیل:

رمز عبور: